Čokoladna kutija

Čokoladna kutija

Oblik:prilagođeno
Materijal:ccustomizirano
Veličina:prilagođeno
Boja:prilagođeno

Ako završiš čokoladu, pakiranje čokolade će biti bačeno? Koristeći ovu dvoslojnu osmerokutnu čokoladnu kutiju reciklabe za upotrebu jer njezina funkcija ima skladištenje, ogledalo na njemu i tako graciozno. Konačno, možemo ga otvoriti na obje strane.